Tuesday, May 17, 2011

GURU PENJANA TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA

Guru mesti faham maksud transformasi. Transformasi bermaksud perubahan pada keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pendidikan negara: Infrastruktur, kualiti pendidikan, prestasi murid, perbelanjaan kewangan berhemah dan kualiti manusia yang terlibat dalam bidang pendidikan( yang bertugas di sekolah, PPD, JPN dan KPM). Semua pihak dapat menjana satu misi dan visi yang konkrit, jitu dan mempunyai tahap kebertanggungjawaban yang tinggi. Mempunyai suatu nada dan satu irama berjuang demi membina kejayaan anak bangsa. Kemurniaan kejayaan tranformasi bukan sekadar tertera di atas kertas. Ianya harus merangkumi perubahan secara total. Sudah banyak kali kita bercakap perkara yang sama selepas sesuatu program berjalan beberapa tahun. Penjenamaan baru diberi berikut dengan pertukaran pucuk kepimpinan tetapi agendanya sama. Keseronokan memberi penjenamaan ini menyebabkan guru-guru keliru dan hilang fokus. Apakah jika ini caranya pendidikan negera di urus maka kita mengharapkan berlaku tranformasi? Yang jelas tranformasi di kaitkan dengan imbuhan yang berganda kepada pendidik. Apakah korelasinya dengan mutu pendidikan yang diberi dalam bilik darjah? Adakah ianya dikatakan berlakunya transformasi? Fikirlah cikgu!
.

No comments: